بازی سه بعدی wolfenstein

بازی سه بعدی wolfenstein :
به وسیله کلیدهای جهت دار حرکت کنید
به وسیله دکمه space درها را باز نمایید
و به وسیله دکمه ctrl شلیک نمایید

برای شروع بازی اینجا کلیک نمایید